1 / 4
Computer Service
2 / 4
Networking Service
3 / 4
Web Development Service
4 / 4
Software Development Service


TNW မှ ပင်ကိုယ်အစွမ်းအစရှိပြီး Marketing နယ်ပယ်တွင် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များနှင့် အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို ရယူလိုချင်သောသူများအား ရှာဖွေနေပါသည်။တာဝန်များ
    သင်၏ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်းကိုအသုံးပြုပြီး TNW (Web Service & ICT Solutions) အတွက် customer များရှာဖွေရန်။လိုအပ်ချက်များ

     ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိပြီး စိတ်ထားကောင်းမွန်ရမည်။

     အင်တာနက် အီးမေး အသုံးပြုခြင်းနှင့်ပါတ်သက်ပြီး ဗဟုသုတရှိရမည်။

     Marketing နှင့်ပါတ်သက်သည့် ဗဟုသုတ ရှိရမည်။

    Digital Marketing အကြောင်း အနည်းငယ်နားလည်ရမည်။

   
    

အကျိုးကျေးဇူးများ
    သင်ရရှိသော ဝန်ဆောင်မှုပေါ်မူတည်၍ စာချုပ်တိုင်း၏ ၃၀% အထိ ရရှိမည်။


 


Share On:

What do you think?

Send us feedback!